Advarsel: Urene fiskeoljer January 10 2011, 0 Comments

En dansk studie av 47.949 personer viste imidlertid at fiskeinntak ikke gav bedre sjanser for å unngå hjerteproblemer.Denne studien viste imidlertid noe bekymringsfullt: danskenes fiskeoljer var av dårlig kvalitet og har derfor med sikkerhet innehold inneholdt blant annet kvikksølv,polyklorerte bifenyler, dioksiner og andre miljøgifter..Studien er derved en advarsel til alle leger og pasienter:bruk av dårlige fiskeoljer kan fremme helseskader fremfor å forhindre de.To dokumentert rene oljer på markedet i dag er Haioljer fra Medicmarine og Havfruetran fra Havfruene i Lofoten.Vi har ikke funnet andre rene oljer i Norge der produsentene kan garantere ekte kladpressede ,giftfrie oljer. Siden haioljer lages fra hai inneholder de noe havtorsk ikke innholder: skvalener som er et antikreft produkt!!Vi anbefaler derfor Haioljer og Hafruetran i kombinasjon, fordi de utfyller hverandre.

Ref.: Dr. Bjørn J. Øverbye