Fiskeproteiner kan gi redusert fedme February 01 2011, 0 Comments

Det viser forsøk som Nifes – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning- har gjort.

Ny forskning hos NIFES viser at hydrolyserte proteiner, peptider, fra fisk kan påvirke produksjon og fordeling av gallesyrer og dermed redusere utviklingen av fedme hos rotter.

I ei pressmelding skrives Nifes:

- Overvekt er et økende problem nasjonalt og internasjonalt, men kan forebygges, blant annet gjennom et balansert kosthold. Her har fisk og annen sjømat en naturlig plass. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har gjort flere forsøk hvor rotter er blitt fôret med fiskeproteiner i hydrolysert form, det vil si nedbrutt til kortere bestanddeler kalt peptider. Når melkeproteinet i fôret erstattes med hydrolyserte fiskeproteiner øker innholdet av gallesyrer i kroppen og rottene utvikler mindre fettvev, spesielt i buken (abdomen). Nå forsøker NIFES å finne de bakenforliggende mekanismene til dette.

- Nye resultater viser at kilden til de hydrolyserte proteinene, og hvilken oppbygning de har, kan påvirke produksjonen av gallsyrer i kroppen, og dermed utviklingen av fedme, sier Bjørn Liaset, forsker ved NIFES i Bergen.