Kaldpresset fiskeolje mot ADHD February 13 2011, 0 Comments

Engelske forskere nærmer seg nå slutten av en svært omfattende undersøkelse om effekten av fiskeoljer på barn med adferds- eller lærevansker. Og resultatene er entydig positive.

132 barn med ADHD-relaterte symptomer, i alderen sju til tolv år, har vært med på den største undersøkelsen gjort noen gang på nettopp dette feltet.

Barna ble delt inn i tre grupper, hvorav en gruppe tok en daglig dose Omega 3 fiskeolje. En annen gruppe tok samme dose Omega 3, i tillegg til en dose multivitaminer. Den tredje gruppen fikk placebo, for eksempel en sukkerpille.

Etter femten uker viste 30 til 40 prosent av barna i de to gruppene som inntok Omega 3 store forbedringer i forhold til hyperaktivitet og konsentrasjon. Sølvhaiolje fra Medicmarine kan vise til meget gode tilbakemeldinger fra brukere med diagnosen ADHD.

Undersøkelsen viser at deter store forebdringer ved bruk av fiskeolje hos hyperaktive barn. Og forbedringene kommer uten bivirkninger som du har ved bruk av Ritalin.