60 % Squalen i Haiolje March 08 2011, 0 Comments

Squalen er en forløper for dannelse av kolesterol som er en av de viktigste bestanddeler i cellemembranen i alle kroppens celler. Det fins naturlig i alle planter og dyr, også i mennesker hvor det dannes i leveren og sirkulerer i hele kroppen. 

 

 

 

 

 

Squalen - uten bivirkninger

Kjemisk sett er det et hydrokarbon, ligner på betakarotener, klassifisert som antioksidant, og brukt i kosmetikk, kosttilskudd, medisiner og vaksiner. Squalen utvinnes fra haileverolje, men du finner også squalen i olivenolje og andre vegetabilske oljer.Squalen har vært testet som tilsetning i vaksiner siden 1960 tallet. Hensikten har vært å øke immunresponsen. Slike stoffer i vaksiner kalles adjuvans. 40 millioner influensavaksiner med squalen som adjuvans har vært solgt i Europa og andre land siden 1997. Data fra kliniske forsøk med over 50 000 deltagere viser ingen alvorlige sjeldne bivirkninger, inkludert autoimmune sykdommer.

Squalen og påvirkning på vår helse - et utvalg hentet fra litteraturen:

Som antioksidant ansees squalen å gi helsegevinster ved inntak i kosten (middelhavskosten). Den er vist å gi en beskyttelse mot kreft i dyreforsøk, samt en senking av kolesterol-og triglyseridnivå i blod i dyremodeller.

Konklusjon:

Data fra vaksiner som har inneholdt skvalen, og som er gitt til mennesker og dyr i millioner av doser, vil måtte tillegges mye større vekt enn dyremodeller hvor ekstremt store mengder stoff er injisert i en formulering som er vesentlig forskjellig fra vaksinen som er brukt. Derfor har legemiddelmyndigheter i hele Europa godkjent vaksiner med skvalen etter en grundig gjennomgang av all tilgjengelig informasjon.