Frisk med fisk March 23 2011, 0 Comments

Er fiskemat godt for kroppen, eller blir vi bare forgiftet av PCB og tungmetaller som samler seg i fiskekjøttet?

Tidenes største gjennomgang av forskningsresultater tyder på at fisken er friskmeldt.

Fiskeoljer er renset for tungmetaller og PCB og vi kan dermed konkludere med at det kun er fordeler forbundet med inntak av slike oljer.

Det er ikke få forskere som har undersøkt helseeffektene av fisk i kosten. Opp igjennom de siste tiåra har mange studert fiskens mulige virkninger på hjerte- og karsykdommer, samt de mer uønskede effektene av miljøgifter som også kan finnes i filetene.

Dermed har forskere og folk flest blitt bombardert med stadig skiftende meldinger om fiskens antatte fordeler og skadevirkninger. Men hva blir konklusjonen? Nå har forskere fra Harvard og Brigham and Women's Hospital samlet og vurdert resultatene fra to tiår med forskning.

Konklusjonen er at et par ukentlige porsjoner med fisk ser ut til å redusere risikoen for å dø av koronar hjertesykdom (infarkt, hjertekrampe) med 36 prosent, og risikoen for å dø til et hvert tidspunkt med 17 prosent. Fisk ser også ut til å være bra for utvikling av nervesystemet hos barn.

- Alt i alt vil fordelene ved å spise fisk langt overgå risikoen, sier Dariush Mozaffarian fra Brigham and Women's Hospital i ei pressemelding.

Ulempen ved å spise fisk dreier seg stort sett om at fiskekjøtt kan inneholde kvikksølv eller giftstoffer som dioksiner eller PCB. Dette problemet unngår man ved å innta Extra Virgin Fiskeoljer.

være helseskadelig å få i seg mye kvikksølv, men mengdene som kan finnes i fisk er temmelig små. Forskerne fant ingen klare indikasjoner på at kvikksølv fra fisk utgjør noen fare for voksne. Metallet kan imidlertid ha en negativ virkning på utviklinga av hjernen til foster og små barn. Derfor bør gravide, ammende og barn unngå hai, sverdfisk, kongemakrell og golden bass, som kan inneholde en del kvikksølv.

Men de må for all del ikke unngå all fisk, advarer forskerne. Mye tyder nemlig på at omega-3-fettet fra fiskemat er bra for en hjerne under utvikling.

Dioksiner og PCB

Fiskekjøtt kan også inneholde dioksiner og PCB, og det finnes studier som viser at nettopp disse stoffene kan være kreftfremkallende. Men forskerne mener likevel at de helsemessige fordelene med fisk i kosten langt overgår de potensielle farene. - Nivåene av PCB og dioksiner i fiskearter er lav sammenlignet med annen vanlig mat som biff, kylling, svinekjøtt, egg og smør, sier Mozaffarian.

Han mener det er viktig å huske at den mulige helserisikoen fra de lave nivåene av PCB og dioksiner i fisk blir helt overskygget av de helsefremmende effektene av omega-3-fettet.  - Disse resultatene fra over to tiår med forskning viser tydelig at det er en helserisiko hvis voksne ikke spiser fisk, sier Eric Rimm fra Harvard School of Public Health.

Referanse:  Dariush Mozaffarian; Eric B. Rimm, Fish Intake, Contaminants, and Human Health: Evaluating the Risks and the Benefits, JAMA, 18. oktober 2006, vol 296, nr 15, s 1885-1899.