Frykter økte mentale helseproblem March 25 2011, 0 Comments

Cormac Bruke (FNI)

Melbourne, Australia

– Det spises mindre villfisk. Det er uheldig fordi fisk har de lange kjedene av omega3 som hjelper på mental og fysisk helse. Konsekvensen av forbruksnedgangen kan bli dramatisk, mener ernæringsprofessorene Michael Crawford og Tom Brenna.

Økte problemer

Økte helseproblem koster verden dyrt, og en fersk EU-rapport viser at de 25 medlemslandene i EU har felles årlig regning for behandling av mentale helseproblemer på 2500 milliarder kroner.

– Når det spises mindre villfisk, ser vi at de mentale helseproblemene i verden går opp. Derfor er det viktig å få opp produksjonen og forbruket av fisk i verden, mener de to. De to internasjonalt anerkjente helseprofessorene er bekymret for manglende forståelse av hvor viktig sjømat, og spesielt Omega 3, er i kampen mot svak mental og fysisk helse. De ønsker derfor radikale endringer av sjømatsektoren slik at verden kan høste mer sjømat enn i dag. En rapport som nylig er publisert av FDA (Food and Drug Administration) i USA anbefaler at inntaket av sjømat for gravide og ammende bør være maksimalt 200 milligram per dag. Professor Brenna mener det er flott at rapporten «promoterer» sjømat som en helsefordel, men at den er for konservativ.

Sammentreff

Professoren tror det er mer enn et sammentreff at nivåene av alvorlige mentale helseproblem øker, på samme tid som verdens fangster av fisk går ned. For å løse dette mener han at det må en radikal endring på hvordan vill sjømat høstes. – Fakta er at dagens konsum blant gravide er mindre enn 100 milligram per dag. Som et resultat av dette, vil vi få hele generasjoner av barn med dårlig utviklet mental og fysisk helse, fortsetter Brenna. Sammen 129 andre kolleger har Brenna derfor skrevet et notat der de anbefaler at 200 milligram per dag bør være et minimum av gravide bør spise.

– Sjømat er bra for deg. Det er et kjent faktum, er det ikke?

Men hvor mange av oss gjør faktisk et poeng av å forsikre oss om at vårt ukentlige kosthold inneholder nok Omega3 til å gi oss helsefordeler, spør de to.

Omega-pluss

Professor Crawford er direktør ved institutt for hjernekjemi og ernæring ved Imperial College i London, mens Brenna er professor i ernæring og for kjemi og kjemisk biologi ved Cornell University i New York.

Begge var nylig i Melbourne på den internasjonale konferansen «International Seafood & Health Conference» for å fortelle om helsefordelene ved sjømat. De to er blant verdens fremste autoriteter i ernæring og hjerneforskning. – I sin beste form, for eksempel fra ville sjømatprodukter, er lange kjeder av DHA omega3 bevist å hjelpe mot mental og fysisk helse. Det er andre versjoner av Omega3, slik som de som finnes i for eksempel blæretang, men disse er «korte kjeder» DHA og er ikke et kvalifisert substitutt til å gi de samme fordelene som de lange kjedene, sier han.

Manglende forståelse

Ny forskning viser dessuten at sjømat og verdens marine sektor som helhet står bare for to prosent av verdens totale matbehov. Begge er bekymret for den manglende forståelsen, selv på høyeste akademisk nivå, over hvor viktig sjømat er, og spesielt Omega 3.