EN FORVENTET HELSEKRISE? April 28 2011, 0 Comments

av dr. Bjørn Øverbye

La oss gå rett på sak: Er dagens debatt om sykelønn og sykdommer troverdig og problemorienterende.Etter å ha jobbet 33 år som lege og før dette jobbet i ulike yrker like fra bryggesjauer til pleier på sykehus for å tjene mitt daglige brød i studietiden; har jeg sett nok av dette samfunnet fra bunnen og oppover i dets ulike lag til å si: dagens debatt er ikke lederne verdig.

Ledere av et samfunn skal gi oss klare fakta og dybdeanalyse.I stedet blir det med det ”politisk korrekte”; de argumenter som er utformet av partienes mediarådgivere for å kunne svelges av flest mulig.

Som lege har jeg lært noe helt annet: helse følger ikke politiske lover ;men bygger på universelle lover som gjelder alt liv; fra den enkleste encelledyr til det mest kompliserte vesen i utviklingen: mennesket .Ingen er fritatt fra de universelle lover .Ingen ! Det er som de kristne mystikere skrev: Loven er slik: Ingen er unndratt loven!

Og hva er loven i den biologiske verden?? Vi har 3500 års nedskrevet historie som går tilbake til førkristne Indiske og Kinesiske skrifter som stadfester det moderne biologisk vitenskap bare kan bekrefte om igjen og om igjen: individets sunnhet bygger på kunnskap om ernæring og respekt for og ivaretakelse av naturens som kilde for mat.

I våre dager vet vi gjennom erfaring fra over hundre tusen katalogførte vitenskaplige arbeider at maten må inneholde alle de 62 atomære grunnstoffer som er livsnødvendig for alle pattedyr .Videre må maten inneholde riktige mengder av enzymer, fettstoffer, proteiner og vitaminer. Forrykkes den rette balanse slik at det blir mangler, oppstår mangelsymptomer som legevitenskaper sykdommer!!

Det er derfor ikke slik at man kan se mennesket isolert fra naturen .Vi er et produkt av naturen !! Dersom jordsmonnet utarmes og forurenses så blir alle levende vesener på dette sted syke ! Ingen religion , filosofi, bønn til Gud eller politisk system kan da redde deg .Det eneste håp er å oppsøke leger som kan noe om ernæring, avgiftning og få målt dine mangelsykdommer; slik at du kan få tilført det som skulle ha vært i ditt daglige kosthold som kosttilskudd!! Hvis ikke skjer det som beskrives nedenfor:

I 1998 hadde 48% etniske nordmenn mellom 16 og 66 år kroniske helseplager; 38% av alle innvandrere. 13% av nordmenn og 33% av mente de var så syke at det hindrer en å jobbe på normalt vis . De vanligste plagene man var hemmet av var pustevansker, diabetes, hjerte - kar sykdommer, nervøse lidelser og muskelskjelettsmerter. Alle helseplager som vi i dag ut fra tung medisinsk forskning vet kommer fra mangler på næringsstoffer som mineraler, vitaminer, fettstoffer ,enzymer og en dramatisk økning av miljøgifter i luft ,mat og vann!! Omvendt er de samme sykeligheter bevist å kunne forebygges og tilheles ved enkle biologiske metoder!

Det bør skremme politikerne at denne kunnskap mangler!

I stedet for å studere mennesket som biologisk individ har politikerne laget en fantasiforestilling som kalles ”politisk korrekthet” .Denne fantasi bygges opp av forskere som streber etter politisk korrekte og således lyver om situasjonen mot betaling .Denne usanne forskning er alibiet til politikerne når de hevder at det de gjør er til beste for oss alle.

Her er ett eksempel til ettertanke:16% av den total befolkning som lider av hjerte - kar sykdommer .Det har vært kjent i over 80 år at dersom mennesker får tilgang på ren og næringsrik næring og tilbys levelige livsvilkår så finnes det heller ingen hjerte - kar sykdommer

Boken Ernæring & Fysisk Degenerasjon skrevet av tannlege, ernæringsforsker og oppdagelsesreisende Weston Price i 1938 forteller om urbefolkninger over hele verden som var 100% fri fra hjerte -kar sykdommer, leddgikt, diabetes, sinnslidelser og kriminalitet ved et rett levesett bygget på de prinsipper vi har nevnt .

Når de samme grupper kom i kontakt med vestlig mat, levesett og medisinsk personell tok det mindre enn en generasjon å skaffe de den hvite manns sykdommer!!

Slik kan man fortsette å nevne sykdomsgruppe etter sykdomsgruppe og bevise at de aller fleste lidelser( dog ikke alle ) som gir opphav til sykemeldinger, kroniske lidelser og uførhet kan forebygges dersom mennesker respekterer naturen. Vi må lærer av naturen og ikke tror oss så hevet over den at vi anser oss for klokere enn noen milliarder års evolusjon.

I denne krisetid har vi derfor ikke råd til mer tøv om at det finnes løsninger utenfor de naturgitte rammer .Og vi har heler ikke råd til det norsk politikere nå er i ferd med å gjøre; nemlig å omfavne et grusomt system kalt Codex Alimentarius. I jordens skjebnetime når næringsstoffene vaskes ut av jordsmonnet og forurensinger dreper liv på land ,i luften og i havene ;sier den Euroa-Anglikanske politiske elite at det nye lovverk skal være slik: Den lille mengde vtalstoffer: mienarlene, vitaminene og enzymene du har nok skal for evig tid ansees som nok for deg.Du skal ikke få kjøpe disse stoffene mer i ren tilstand som kosttilskudd i de mengder du trenger for å bøte på det jorden ikke lenger frembringer.I stedet skal man tillate økt bruk av sprøytemidler, kjemikalier og overse forurensingene som dreper.Dette blir din virkelighet, dette blir din sykelighet,dette blir din skjebne.Hvorfor? Fordi de fleste ble lært til å neglisjere og tolerere at man skader Moder Jord som er alt livs opphav!