Anbefalte fiskeoljer April 29 2011, 0 Comments

En dansk studie av 47.949 personer viste imidlertid at fiskeinntak ikke gav bedre sjanser for å unngå hjerteproblemer. Denne studien viste imidlertid noe bekymringsfullt: danskenes fiskeoljer var av dårlig kvalitet og har derfor med sikkerhet innehold inneholdt blant annet kvikksølv, polyklorerte bifenyler, dioksiner og andre miljøgifter..

Studien er derved en advarsel til alle leger og pasienter: bruk av dårlige fiskeoljer kan fremme helseskader fremfor å forhindre de. To dokumentert rene oljer på markedet i dag er Haioljer fra Medicmarine og Havfruetran fra Havfruene i Lofoten. Vi har ikke funnet andre rene oljer i Norge der produsentene kan garantere ekte kladpressede , giftfrie oljer. Siden haioljer lages fra hai inneholder de noe havtorsk ikke innholder: skvalener som er et antikreft produkt!! Vi anbefaler derfor Haioljer og Hafruetran i kombinasjon, fordi de utfyller hverandre.