Hva betyr det at jeg har lavt stoffskifte? May 16 2011, 0 Comments

Stoffskifte kommer av tysk ”Stoffweschel” som betyr å veksle stoffer. Det sier egentlig ikke så mye.

Det samme gjelder det oppkunstruerte legeordet ”metabolisme” som kommer av gresk metabole som betyr og forvandle. Ordet er ikke et klassisk gresk ord; men konstruert av leger i det 19.århundre. Det man tenkte på var selvsagt å forvandle mat til energi!

Begrepet peker således hen på en lang rekke prosesser i kroppen: like fra du inntar mat , tygger den, svelger den, bryter den ned i tarmen, transporterer de enkelte næringsstoffene til sine ulike celler og der forvandler de til henholdsvis energi (nedbrytende metabolsime) eller lager nye celledeler av det (oppbyggende metabolisme).

Et langt bedre begrep er det vi har fysikk: energiproduksjon, for når leger snakker om lavt stoffskifte, på gresk-legespråk kalt hypo-metaboisme (hypo= lavt + metabolisme= stoffskifte) ,er det de egentlig snakker om at kroppen lager for lite energi til å opprettholde ønsket funksjon . Et bedre ord for metabolsime på norsk er derfor energi -produksjon . I de år jeg har arbeidet aktivt med stoffskifte har de fleste pasienter syntes det har vært mer forståelig når jeg sier at det vi arbeider med er å ”få i gang energiproduksjonen” og de synes det lyder greiere å få vite at de ”lager for lite energi” enn at de har et ”hypometabolsk syndrom”.

Så for å besvare spøsmålet som blir stillet: Når du har lavt stoffskifte betyr dette følgende: Din kropp lager for lite energi i forhold ti det behov du har for å ”holde hjulene i gang”. Jeg synes det er vanskeligere å si det enklere.