Fett May 27 2011, 0 Comments

I naturen forekommer fettsyrene enten som mettet eller umettet fett; og måten de er umettet på er videre ulik i plante og dyreriket. I dyreriket er det ytterst uvanlig at man finner umettet fett som er kortere enn 16 karbonatomer langt, dvs at storparten av de korte fettsyrene i dyreverdenen er mettede.

I planteriket derimot er det vanlig å finne fettsyrer med doble (umettede) bindinger ved det 3 eller 6 karbonatomet fra halen (den såkalte metyl - enden, ofte forkortet Omega eller w).Vi har således Omega-3 fettsyre-familien og Omega-6 fettsyrefamilien. Begge grupper er livsviktige for vår helse og kildene der de forekommer er likeledes livsviktige fordi vi som dyrerase ikke kan lage de selv...vi må få de via maten.

Siden Omega-3 finnes i fisker det gunstig for helsen med fiskefett, likeledes er det fint for helsen å spise nøtter ,frø og olivenbær som er rike på henholdsvis Omega-3 og - 6 fettsyrer. Mange av disse fettsyrene er til overmål fler-umettede, dvs at de har mer enn en dobbeltbinding i sin konstruksjon. Og hva er vel mer helsebringende enn å kunne trekke ut disse oljene fra naturens kilder, helle de på flasker og selge de til mennesker slik at moderne, stressede mennesker kan få i seg de essensielle, livbringende fettsyrene som brukes fra alt til å bygge leddbrusk, helbrede skadde celler, styrke immunforsvaret og et titalls andre funksjoner?

Vel, flere enn deg har tenkt på dette og du leser reklame for produktene hver da og legene er til og med enig om at dette er bra produkter .Men fettsyrer som er presset fra naturens råvarer viser seg å inneholde like mye problemer som helse!!

Oljeindustrien!!

Mens våre forfedre fikk sine fettsyrer fra nøtter, frø, fisk og oljerike bær (Olivenbær) har ikke det moderne mennesket alltid interesse av å sanke gode råvarer fra butikkhyllene.I stedet haster man gjennom supermarket på jakt etter hurtigmat som er billig og gir kjapp vomfyll( 300.000 spiser pizza hver dag i følge statistikken) .For å bøte på sine synder rasker man med seg planteoljer på flasker og litt plantemargarin, fordi man har lest at dette er ”sunt” eller man kjøper tran eller fiskeolje på boks. For å ”beskytte hjertet” følger de kanskje legens råd om lettprodukter ; matvarer der såkalte varmebehandlet plantefett ,ofte kalt ”transfett”.De mest helsebevisste passer på at oljene de kjøper skal være ”kaldpressede” ,økologiske og at olivenoljen skal være av typen ”virgin” ( jomfrunalsk = første tapping ).

Men hva den moderne forbruker er uvitende om er at vandringen fra planteriket og dels dyreriket ( Fisk er rikt på Omega-3 fettsyrer) har produsert produkter som langt fra likner det naturen selv frembringer og som var ryggraden i forfedrenes næringskilder! Å beskrive alle syndene som industrien begår er henimot umulig; dels fordi det ville kreve en egen bok (Den beste på markedet er Fat that Heals, fat that Kills av oljeeksperten Udo Erasmus ) og dels fordi industrien nekter å frigi informasjon om sine prosesser med henvisning til at det er industri-hemmeligheter!! Men en av de mest kjenne fett-ekspertene i USA Herbert Dutton sa det slik: ”..dersom hydrogenering ( varmebehandling av umettet fett som gjør det enten helt mettet eller delvis mettet) var blitt oppdaget i dag, ville industrien ikke ha tatt det i bruk,Grunnen til at jeg sier dette ligger i ny erkjennelse av tidligere tiders uvitenhet om de mange former for fettsyrer som dannes ved hydrogenering og deres skjebne i stoffskifte og betydning for kroppens fysiologi!” Underforstått; den skadelige effekten det har på kroppen, simpelthen fordi de viser seg at varmebehandlingen skaper fett som kroppen vanskelig kan ta hand om.

En annen ekspert professor G.J Brisoon ved Laval University i Quebec sier: ” ..det er praktisk talt umulig å forutsi egenskapene til det vi skaper ved hydrogenering (av fett).På veien fra planteoljer, ofte kalt ”rene oljer”, til de delvis hydrogenrete (transfett) er det en hel verden av kjemiske endringer som forandrer disse oljenes innvirkninger på kroppen!”.Vi kunne like gjerne legge til: forverrer de til det verre og gjør de til miljøgifter som kroppen vanskelig kan ta hand om!!

Så hvorfor ta det som finnes i naturen og som har vist seg å være sunt og gjøre det usunt ved varmebehandling og tilsetting av en rekke potensielt farlige konserveringsstoffer? For å kunne putte naturen på flasker og i kapsler og selge til forbrukere og derved tjene gode penger.Stor penger...og helse er ikke hensikten, det er reklamen!!

Vi kan ikke derfor lenger snakke om sunt og usunt fett som om det var et problem fra naturens side: det er selve produksjonen som synes å være problemet...pluss hele den moderne livsstil som er så langt fra det naturlige at selve forutsetningene for å kunne fordøye fettet til overmål er skadet !! Med andre ord: det er ikke naturen som har skylden,heller ikke du..men de som feilinformerer deg og forleder deg til å tro på eventyr som ikke er sanne!!

Om det gode fett fra naturen!

Men tilbake til det naturlige, nå som du har lært at industrien har sett det som en oppgave å tjene grove penger på å selge deg falske produkter: hvilken nyttige funksjoner har de flerumettede fettsyrene fra naturen? Som alt nevnt, i naturen finner vi fettsyrer som vi ikke kan lage selv ,men som vi trenger for å leve.Deette er ennå et bevis på at Gud i sin visdom (dersom du velger å tro som meg) har gjort mennesket så avhengig av naturen at dersom mennesket ødelegger naturen ødelegger mennesket seg selv. Omvendt for å leve er det livsnødvendig å ivareta naturen for selv å kunne overleve...men også dette har industrien prøvd å narre oss til å tro at ikke er sant.

Men tilbake til de livsnødvendige ,essensielle fettsyrene fra naturen som vi heretter skal kalle EF ( Essensielle fettsyrer= Nødvendige fettsyrer vi ikke kan lage selv). Disse fettsyrene finnes i to varianter Linolensyre (LA: Linolenic Acid) og Alfa Linolen Syre(ALA : Alpha Linolenic Acid).LA syrene er alle 18 karbonatomer lange og har to umettede bindinger,en ved kabonatom 6 og en ved 9. ALA syrene er 18 karbonatomer lange og har 3 doble bindinger ved karbonatom 3,6 og 9.

Disse to fettsyretypene ( dvs Omega- 6 = w6) har en dyp effekt på kroppen. Kort fortalt hjelper de kroppen med følgende funskjoner:

 • Energiproduksjon
 • Hemoglobinproduksjon ( ”Vedlikeholde blodprosenten”)
 • Sørge for sterke cellemembraner.
 • Gjenvinne seg fra utmattelse
 • Lager prostaglandiner som demper smerter og betennelser og tynner blodet.
 • Sørger for normal vekst.
 • Sørger for normal celledeling (Hindrer derved kreft)
 • Hjelper hjernen og utvikle seg og å fungere normalt.
 • Motvirker PMS
 • Stimulerer immunsystemet.

De beste kildene for disse oljene er frø og nøtter.I disse naturlige kildene som våre forfedre har funnet ut er nødvendig for å overleve; finnes Omega-6 fettet i en naturlig form.Så snart det kommer inn i kroppen blir det transportert til cellemembraner der de har som hovedfunksjon å ta opp surstoff som cellene bruker for å lage energi, hviket forklarer alle effekten som er nevnt ovenfor . Men gleden av Omega- 6 er kortvarig , allerede etter få timer et fettet brukt opp i oksygentransporten og man må derfor stadig ha påfyll fra nøtter og frø...noe forfedrene også visste.

I moderne tid har handelsfolk søkt å overkomme problemet med at ”folk flest” , leger intet unntak, ikke bryr seg med å kjøpe organiske, usprøytede nøtter , frø og oliven -bær .Derfor har det vokst frem en industri av olje - produsenter som tilbyr de samme oljene i kapsler eller på flaske , ofte med fantasifulle deklarasjoner ,den vanligste ”kaldpresset” med andre ord lik oljene i sin naturlige tilstanden-

Men husk industrien er langt fra noen venn !!. Dersom du kjøper oljene fra frø slik som Omega -6 oljer fra sojabønner, solsikkefrø, rapsfrø og hampfrø påført deklarasjonen: Kaldpresset, vit da at det finnes nesten ingen ekte kaldpressed ,rene oljer på markedet som i tillegg kan garanteres å være fri for miljøgifter!! Den eneste plantebaserte produktet undertegnende har funnet så langt er oljene som lages under oppsyn av Udo Erasmus eller de som fortsatt presses for hand av små foretak drevet av idealister innen økologisk landbruk.Alle andre kommer enten fra sprøytede åkre i tillegg til at de har vært oppvarmet og derfor inneholder betydelige mengder giftig trans-fett!

Fiske oljer, et gode?

En annen glimrende kilde til umettede fettsyrer ; er Omgea-3 familien av fettsyrer fra havdyr. Fettsyrene fra havdyr kommer i to varianter EPA (Eicosa Pentaeonic Acids) som er 20 karbonatomer langt og har 5 umettede bindinger og derfor kalles ”super-umettet”.Siden den første umettede binding er ved 3. Karbonatom kalles det en omega-3 fettsyre. Den andre Omega-3 fettsyren går under navnet DHA (Decosa Hexaeonic Acid) : er 22 karbonatomer lage og har 6 umettede binding ,altså ennå mere ”super-umettet”. I motsetning til linolensyrene er ikke Omega-3 fiskeoljene essensielle, vi lager de selv...dersom vi har nok råstoff i form av planteoljene.Men fordi moderne mennesker ikke bruker nok sunn,ugiftige,uoppvarmede planteoljer kommer man fort i underskudd på Omgea-3 familiens fettstoffer!!

Dersom man ukentlig spiser 3-4 fiskemåltider med råvarer fra dypvannsfisk av typen torsk, breiflabb, hyse osv. Får man normalt nok DHA og EPA.Befolkninsundersøkelser av kystbefolkningene i ulike land slik som nordmenn, irer, eskimoer, Nord-Amerikanske indianere ,japanere viser at 90-98% av disse spiser så mye fisk hver uke at de dekker sine EPA og DHA behov.Men jo lenger inn i landet man kommer jo større blir behovene for Omega-3 familien.Og jo mer amerikanisert vi blir: dvs jo mer kjøtt-etere, jo mer øker Omega-behovene.

Hva skjer dersom vi ikke får dekket våre Omega-3 behov? Da øker en rekke sykeligheter som oppstår i de den gode effekten uteblir og de gode effekten er:

 • Gjør blodplatene mindre klebelige og senker sjansene for blodpropp.Effekten er like bra eller bedre enn AlbylE som alle leger nå foreskriver til hjertesyke!
 • Senker mengden av proteinet Apo(a) som gjør blod mer klebelig og øker farene for åreforkalkning
 • Senker blodets innhold av triglycerid fett :det fettstoffet som gjør at kvinner lettere får hjertesykdom. Samtidig senker Omega -3 fettet det ”onde kolesterolet” (VDL) og øker det ”gode koletsreolet”(HDL) som er viktig bidragsyter til menns hjertehelse!
 • Senker blodtrykket ,ofte like bra som blodtrykksmedisiner i de milde tilfellene.
 • Øker produksjonen av PG3 stoffet som hemmer betennelser, fremmer sårtilheling, gjør blodet mer tyntflytende, lindrer leddgikt,senker farene for blodpropp for å nevne noen gode PG3 effekter.
 • Omega-3 kan redusere utviklingen av kreft!!
 • Endelig har man mange rapporter om at Omega-3 tilskudd reduserer problemer som forbindes med depresjon , ADHD, autisme , schizofreni og dysleksi!!

Med denne lovprising av havdyrs bidrag til helsen; er ikke da alt bare ”fryd og gammen” ? Langt ifra: med havdyr som med planter.Industrien har oppdaget at folk flest ikke er så glad i fisk som de burde så i stedet for å belønne fiskerne med gode priser for fersk fisk og sørge for rask transport frem til forbrukerne (slik vi hadde det i gamle dager, tro det eller ei!!), tar man nå fisken opp av havet og presser oljen av den,etter først å ha tilsatt konserveringsmidler,kokt den og preparert den slik at det endelig produktet ikke er det samme som i fisken. Et tilleggsproblem det tales lite om er at det på verdensbasis selges to ganger mer fiskeoljer enn det som lages fra den sunne dypvannsfisken.Differansen dekkes opp med dårlige og ofte sterkt forurensede råvarer fra eksempelvis ansjovet fisk fra Sør-Amerika.

I Månedstidsskriftet Mat og Helse hadde lege Stig Bruset i desember 2005 en artikkel om Omega-3 fettsyrene .Av alle leverandører som ble spurt var det kun et fåtall som sendte inn vareprøver og samtlige fiskebaserte produkter var forurensede. I følge innsideinformasjon som ikke stod i artikkelen, men som forfatteren fikk senere, kommer det av at de fleste leverandørene av fiskeoljer kjøper råvarer fra produsenter som sper opp dypvannsfisk med ansjovetolje . Av denne og andre grunner fant man ved testing av produktene en rekke miljøgifter i fiskeoljene som dioksiner og PCB-er ,kjemikalier som skader nervesystemet, arvestoffet og de indre organer. Andre undersøkelser enn de som ble gjengitt i Mat&Helse viser forekomst av tungmetaller. De eneste produktet som synes å komme fra de med æren i behold er ett produkt som ikke ble testet av Mat & Helse og det er tran fra det lille firma Havfruene , se www.havfruene.net og det lille selskapet Medicmarine se: www.medicmarine.no . Firmaene lager tranen fra ren fisk som kjøpes fra private fiskere og som er i oljepressen mindre enn 4 timer etter at den fisket. Oljen er fri for ansjovet og alle gifter er fjernet.

Det farlige kolesterolet..eller?

Vi kunne ha skrevet mye mer om oljer fra havdyr og planter,men nøyer oss med å avslutte kapitlet med noen ord om et mye utskjelt og svært nødvendig fettstoff: kolesterol. Kolesterol er en fett-type som kunne finnes i dyreverdenen .Mens fettsyrene er å betrakte som ” karbon - ormer”” er kolesterolet ”karbon- ringer ”.Hvert molekyl består av fire 6- leddede ringer og en 5 - leddet ring .Dette fettstoffet har en rekke viktige funksjoner i kroppen, den mest iøynefallende er at kolesterolet er grunnlaget for å kunne lage kjønnhormoner , stresshormoner (kortisol) og blod -trykksregulerende hormon (Aldosteron).Uten nok steroid - hormoner opptrer en rekke sykeligheter slik som reduksjon i fruktbarhet, mindre utholdenhet, problemer med sårtilheling, mer allergier, lettere deprimert eller raskere aggressiv og endelig øker forekomst av kreft dersom nivåene på kolesterol baserte steroidhormoner synker!!

Når kolesterol fra dyr allikevel utropes til en synder er det fordi moderne mennesker som lever usunt, spiser for lite fisk, inntar for lite mineraler og vitaminer, er for late, stresser for mye osv... får økning i kolesterolhemmende som et symptom på at kroppen arbeider under høytrykk.Det er ikke kolesterolet som er årsaken, kolesterolet er symptomet!!

Studie av kolesterolet som årsak til HKS synes derfor dels å være en vitenskaplig nysskjerringhet fra starten av som etter hvert har gått over i industriell tenkemåte om å tjene penger på å få ned blodkolesterol og som før nevnt ligger gevinsten rundt 06 -1 % redusert dødelighet pr år, noe man oppnår mangedobbelt ved å endre levesett og sørge for nok mineraler og vitaminer,til en brøkdel av prisen og uten bivirkninger.

Men tilbake til kolesterolet.I likhet med andre fettstoffer transporteres dette i blodet i form av et drosjesystem.De tre store drosjeselskapene heter HDL ,LDL og VLDL , alle tre drosjeselskapene kjører med biler av typen ”lipoproteiner” som lages i leveren. Grovt regnet sender leveren ut VLDL og LDL drosjer med fett til cellene, mens HDL sender fett til leveren . Det totale kolesterol i siruklering blir da omtrentlig slik: Total kolesterol = HDLkosterol + LDLkolesterol + VLDL kolesterol.

Hos urbefolkninger og det lille fåtall moderne mennesker som lever sunt er det totale kolesterolet under 5.5 milimol/liter og forholdet mellom HDL / total Kolesterol er over 0.33.Mine sunneste pasienter har et forholdstall på over 0.6, dvs at mer enn 60% av alt fett transporteres som HDL-fett.

Hvordan oppnådde urbefolkningen og mine sunne pasienter dette? Ikke ved å spise mindre dyrefett men ved å mosjonere regelmessig, spise nok mineraler og vitaminer ,sørge for god fordøyelse, la være å røyke ,redusere inntak av alkohol og sukker og endelig holde seg så frisk at man unngå legemidler.Da er det ingen problemer med fett.

For de som lever usunt og i tillegg går på legemidler ,herunder fettsenkende midler viser statistikkene at gevinstene ved å senke kolesterolet er minimalt ,ja nesten fraværende.Se i bokas siste del under sykdommene Atherosclerose , Cardiomyopathi, Kolesterol og beslektede emner!!

Vi avslutter kapitlet med følgende enkle råd: Fettet er stort sett sunt,dersom du lever sunt ellers! Lever du usunt kan ingen resultater oppnås ved å begynne å ”flikke” på problemene. Du kan ikke forvente et bedre liv med fettsenkende legemidler og mager kost dersom du samtidig spiser sukker, lever et innaktivt liv, drikker alkohol, røyker eller lever på næringsfattige , forgiftede råvarer som hver dag stjeler litt av din helse...

Når leger i dag klapper i hendene over 0,6-1 % redusert dødelighet pr år ved bruk av dyre legemidler som senker fett er vi der Udo Erasmus så treffende sier: ”--det er bra for industrien , men ikke for helsen”

Siste ord er ikke sagt!

Dr. Bjørn Øverbye.

Så langt har vi lovprist urbefolkningsmaten som får Omega- 6 fra planteriket , Omega -3 enten fra planter eller fra havdyr og kolesterol fra landdyr . Samtidig har vi advart mot oljer på flasker og kapsler...med få unntak .Men hva om man bruker begge deler; litt fra begge verdener ? Som alltid ellers i vitenskap er det slik at gårsdagens sannheter har en tendens til å bli foreldet i morgen, så også med det vi har skrevet i dette kapitlet. Misforstå ikke: alt vi har skrevet om urbefolkningens naturlige levesett er riktig ;men industrien har snudd mange andre sannheter på hodet og disse er: dersom du fraviker naturens helseplan og begynner å bruke industrielle oljer som ikke er 100 % garantert kjemisk rene og i tillegg er ekte fri for transfett; dvs fri for enhver form for hydorgenering... blir alt det vi har skrevet om fettet plutselig ikke lenger gyldig!! Da kan ikke all verdens naturkost redde deg. En av de som har vært varsler på dette området er professor Brian Scott Preskrin som sammen med Dr. Amid Habiby skrev boken Thue Hirden Case of Cancer ( Kreftens skjulte årsaker). Boka kan kokes ned til et fåtall konklusjoner bygget på 25 års viten om fettstoffer.Disse konklusjonen er litt av et bombenedslag i legekretser og i helsekost-kretser og mange vil være misfornøyde med det de leser .Men boken er vel dokumentert og helt i tråd med mitt eget syn: Enhver form for transfett (industribaserte oljer laget av flerumettet fett) er en gift som ikke kan motvirkes av sunne oljer fra naturlige kilder. Det vil si: alle påstander om Omega -3 og Omega- 6 fett som vi har sitert ovenfor er uten verdi dersom du inntar transfett!! Forekomst av kreft og degenrative sykdommer stiger proporsjonalt med inntak av transfett: dvs matvarer som margariner ,hydrogenerte og delvis hydrogenerte planteoljer; enten i ren form eller tilsatt andre matvarer!!

Da beskytter ikke fiskeoljer mot åreforklakning eller kreft .I en større undersøkelse gjengitt i legetidsskriftet Lancet (1994 nr 344) gjengis forskning på forkalkninger i åreveggene: hovedbestanddelen var transfett fra industrielle planteoljer. De små mengdene med kolesterol som ble funnet i åreveggene hos pasienter med HKS var ikke nok til å gi kolesterol skylden for noe som helst. I en slik situasjon har heller ikke Omega- 3 fett fra fisk noen virkning!!

Og historien blir verre: de som spiser mye Omega - 3 oljer har mer immunsvekkelse enn andre; stikk i strid med det vi skrev ovenfor .Men her er det et stort: men!!Og reservasjonen mot disse funnene ligger i de opplysningene Preskin og Habib ikke har kommet med :nemlig industrifremkalt forurensing av havene som finner veien til havdyrene som gjenfinnes i Omega-3 fettet fra de samme dyra. Dersom man i tillegg spiser industrielt fremstilte Omega- 3 oljer får man i seg transfett som dannes under fremstillingen.

Disse nye opplysningene gjør at omtrent samtlige ernæringseksperter kan sove dårlige i årene som kommer og ennå en seier for påstandene i denne boka: Våre forfedre visste best !!