Kvaliteten på Omega 3 og vitaminer June 16 2011, 0 Comments

Av Glenn Ager-Wick

Forskere har i flere år med oppdrag fra SND forsket på kvaliteten på 130 forskjellige Omega 3. og tran produkter som finnes på markedet.

Forskningen finansiert av oss skattebetalere skulle vært publisert for lenge siden, da kvalitetsmessig god fiskeolje har mange svært gunstige virkninger på kroppen og motsatt kan dårlig kvalitet på fiskeolje virke negativt.

Jeg er blitt informert at det faktisk er «enkelt» å sjekke ut kvaliteten på Omega3 produkter.

Man kan bla. teste ut hvor lenge kroppsceller kan overleve i fiskeolja.

Forskningen's manglende publisering har kanskje en sammenheng med hvem som er blitt «godkjent» av SNT. I følge ryktene er det ikke de store produsentene som har over 99% av markedet, men tre aktører/produsenter med enten kaldpresset kvalitet eller frysetørret.

Det nærmeste jeg har hørt man er en publisering er at disse tre aktørene har blitt muntlig informert. Felles for disse aktørene er at deres produksjonsteknologi baserer seg på at oljen ikke på noe som helst tidspunkt varmes opp og da trengs ingen syntetiske vitaminer som antioksydanter.

Hvordan blir kvaliteten på en fiskeolje oppvarmet over 200 grader og tilsatt syntetiske vitaminer?

Hvordan virker syntetiske vitaminer sammen med denne oppvarma fiskeolja, som ofte har sitt opphav fra Syd Amerika?

Blir det helsekost som alle bør ta?

Etter min mening er svaret nei. Denne fiskeolja er ikke optimal og kan ha negative bivirkninger ifølge upublisert forskning.

Kanskje ikke uten grunn at direktøren i SNT uttaler at vi vet at det er de naturlige produktene som fungerer.

De fleste av oss er enige om at kosthold, livsstil og sunne tilskudd har stor betydning på helsa, og de fleste av oss har analyseapparater som kan bedømme/fastslå fremgangen eller mangel på sådan.

Hvis vi ikke har bør vi vel skaffe oss HRV-APG analyseapparater helst sammen med andre analysemaskiner for å dobbelsjekke effekt, bredde og sikkerhet i måleresultater. Vi vet alle hvor virkningsfulle våre behandlingsapparater er og da vil det være synd hvis syntetiske helsekostprodukter redusere effektene.

Det offentlige har et ansvar med å publisere sin forskning og vi har et ansvar med å være kritiske til hva vi anbefaler og selger.