Dokumentasjon June 17 2011, 0 Comments

Dokumentasjon av blodtrykkssenkende (ACE-hemmende) og antioksidative peptider i marint råstoff. 

Skalldyrproteiner best i test!

Nyere forskning dokumenterer effekten av skalldyrproteiner i bruk som blodtrykksenkende og antioksidative peptider.

les mer på: http://www.rubin.no/files/documents/4643-179_ace-hemmere.pdf