Helse avgjør matvalg September 03 2011, 0 Comments

Nye mattrender vil føre til et klasseskille med en matelite som tenker helse i hva de spiser.

Da blir havet et enda viktigere matfat enn det er i dag.

Det er noen av utviklingstrendene næringsaktørere fra landbruks- og fiskerinæringen ser for seg vil komme innen et tiårsperspektiv.

Eivind Helland, leder nettverksorganisasjonen Blue Planet, har vært med på undersøkelsen. Han sier lignende konklusjoner finnes i en rapport gjort av brittiske myndigheter.

Hvitt erstatter rødt

Hele 80 prosent av deltakerne, som skal beskrive cenarioet i 2020, tror konsumet av rødt kjøtt vil gå ned i forhold til i dag. 82 prosent mener havet blir en viktigere matkilde.

– Det må være behagelig å være i sjømatindustrien på lang sikt, sier Helland. Både økt oppdrett og bedre utnyttelse av råvarer må til for å produsere mer mat fra havet.

Samtidig som råvareprisene vil stige, mener næringen også at det vil koste mer å kaste mat. Konsekvensene vil bli at industrien må være veldig klar over hvordan de utnytter råvarne de tar i land.

– I dag kastes 25 prosent i matvarekjeden fra produksjon og svinn til forbruker. Jeg tror vi vil få flere rodukter fra restråstoff i framtiden, sier Helland.

Teknologi viktig

I løpet av ti år vil IT teknologien gjøre et kraftig inntog i matbransjen, tror ekspertgruppen. Det vil blant annet kunne bidra til at folk spiser sunnere. – Vi kan se for oss at forbruker får skreddersydde matanbefalinger tilpasset våre egne private profiler. gjennom for eksempel apps (red.anm. moderne mobile aplikasjoner.

Når vi går i butikkene og handler, kan et klikk på mobiltelefonen guide oss til hyllene der vi finner de produktene som passer best til vår helse. Her er mange muligheter, sier Helland.

Mer merking

Industrien mener også forbrukerne vil kreve mer dokumentasjon av hvilke næringsstoffer som finnes i maten de spiser. – I dag er vi mest opptatt av at innholdet av marint Omega3, selen og D-vitamin er de viktigste grunnene til at fisk er sunt. Men nyere studier blant annet fra NIFES (nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) har vist at også proteindelen er viktig, og at det ligger en helseeffekt i hele fisken, sier Helland.

Følger med

Det har vært stor interesse for rapportene, som også er oversatt til engelsk, opplyser Erik Lerdahl i Slagkraft, initativtaker, prosjektleder og forfatter av rapportene. – Jeg har fått henvendelser fra over 500 personer fra utlandet som har spurt om den engelske versjonen, sier Lerdahl.

Han tror noe av grunnen er at det er noe nytt å jobbe med så spesifikt og konkret radikale scenarier i matbransjen, også internasjonalt.

Hentet fra Fiskeribladet Fiskaren.