Valg av fiskeolje September 13 2011, 0 Comments

Fiskeoljer er et produkt det selges mye av i Norge, men det folk flest ikke er klar over er at det er kvalitetsforskjeller på varene som tilbys i markedet.

Produksjonen av fiskeolje har ført til alvorlige miljøødeleggelser og helseproblemer langs kysten i Peru. Utslipp fra fiskemel/fiskeolje fabrikker går rett i havet og har drept alt liv en rekke steder, mens utslipp til luft har ført til store helseproblemer for lokalbefolkning.

Kvaliteten på fiskeoljen ment for Omega 3 kapsler (human consumption) lider flere steder i produksjonskjeden av høy temperatur og ubeskyttet eksponering til omgivelsene, noe som fører til oksidering av oljen.

Velg derfor en extra virgin marine olje når du skal velge et kosttilskudd av fiskeolje.

Medicmarines fiskeoljer produseres på bærekraftige resurser på naturens premisser. Høsting av råvaren foregår i Nordsjøen og Skagerrak - på dyp opptil 600 meter. Etter ilandføreing skjer prossesering på en skånsom måte - både produksjon og rensing foregår under 40 grader celsius - dette for å bevare oljenes naturlige fettsyresammensetning og unike egenskaper.

Produksjonen foregår uten utslipp, hverken til luft eller vann.

Oppfordringen er derfor: velg et produkt som bevarer naturen, ivaretar råvaretilgangen og mangforldet av organismer i Norske havområder, og som gir kropp og sjel en bedre hverdag.

Möller's Fiskeolje sier selv: i våre omega-3 kapsler produseres av fiskesortene ansjos og sardin fanget utenfor kysten av Sør-Amerika (Chile og Peru). 

EPAX er i dag en av verdens ledende produsenter av konsentrerte omega-3-produkter og selger disse i bulk til kapselprodusenter og  markedsføringsselskaper verden over. Bedriften har gjennom en årrekke fokusert på å utvikle o produsere omega-3-produkter.

RÅVARER

EPAX benytter i all hovedsak rå fiskeolje produsert i Peru.

Triomar - kapsler lages av fiskeolje fra de fete fiskesortene ansjos og sardiner, fanget utenfor kysten av Peru og Chile.

Fiskeoljen som benyttes i Eskimo-3 kommer fra Cardinovas leverandør i Sør-Amerika. Dette fisket skjer fra en fiskeflåte basert i både Peru og Chile.

Oljen som brukes i Lofotkapselen kommer fra de enorme forekomstene av ansjovetas (en av verdens største forekomster av sardin og ansjos), fisket i kalde farvann utenfor Peru og Chile i Sør-Amerika.

Pikasol skriver selv på sine nettsider: Alle våre kapsler lages av fiskeolje fra de fete fiskesortene ansjos og sardiner, fanget utenfor kysten av Peru og Chile.