Helsemat oppfattes som unaturlig October 04 2011, 0 Comments

Matprodusentene gjør alt de kan for å fortelle forbrukerne om helsefordelene ved sine produkter. Men vet de egentlig hvordan forbrukerne oppfatter informasjonen? Det vet Øydis Ueland.

Tekst: Marit Haugdahl (Kilde: Matforsk.no)

Forbrukerforskeren på Matforsk er sentral i det nordiske forskningsprosjektet, ACCLAIM, som kartlegger hvordan forbrukerne oppfatter helsepåstander knyttet til mat. De har intervjuet forbrukere i alle nordiske land. – I hovedsak har vi å gjøre med to grupper. En gruppe vil ha et kort budskap, og en gruppe vil vite alt, konkluderer forbrukerforsker Øydis Ueland.

Sunt = naturlig

Forbrukere som får informasjon om helseeffektene i en matvare, opplever matvaren som mindre naturlig – og dermed mindre sunn – enn produkter uten slike helsepåstander. Dessuten gir produkter med helsepåstander litt lavere score på smak. – Naturlighet settes veldig høyt når det gjelder sunnhet. Produkter som er tilsatt noe, oppleves som mindre sunne, sier Øydis Ueland. Litt avhengig av hva slags produkt det er snakk om betyr dette at et produkt med en helsepåstand kan oppfattes som mindre sunt enn akkurat det samme produktet uten helsepåstand på emballasjen!

Les resten av artikkelen på Matforsk.no