På tide å stå opp? October 20 2011, 0 Comments

I følge ny forskning vil man føle seg bedre hvis man står opp tidligere om morgenen.

Morgenfugler er sunnere, slankere og i bedre humør, viser undersøkelser. Kveldsmennesker har større risiko for å bli mer deprimerte og syke.

- Morgenmennesker er friskere og mindre nevrotiske, sier stress- og søvnforsker Torbjörn Åkerstedt til metro.se

I en engelsk undersøkelse ble over 1.000 personer spurt om deres helse og søvnvaner. De som sto opp før syv hadde bedre helse og følte mindre angst og uro enn andre. Nattmenneskene som la seg sent og sov lengre om morgenen, hadde dårligere helse, i følge forskerne.

Døgnet er lengre for kveldsmennesker.

- Deres biologiske klokke presser dem og de sover mindre og er mer trøtte. Løsningen kan være en jobb som starter senere eller få lysbehandling, sier Åkerstedt til metro.se.

Ikke bare blir man gladere av å være tidlig oppe, men man blir også slankere. I følge forskerne er morgenmennesker slankere fordi deres søvnkvalitet er langt bedre enn den søvnen nattmennesker har.