Marine oljers effekt på cellene våre November 29 2011, 0 Comments

DPPP er en målemetode der vi tilsetter et stoff i cellemembranene.

Hvis cellemembranene går i stykker på grunn av oksidering av fettsyrene vil DPPP stoffet starte å fluorisere og begynne å lyse. Vi ser av kurvene at både olje av god kvalitet og harsk kvalitet fører til oksidering av cellemembranen. Oljer fra Havmus (Sølvhai) og Svarthå (Hai) har ikke denne effekten.

Inntak av Medicmarines Extra Virgin Sølvhaiolje og Haiolje fører altså ikke til noen oksidering av cellemembranen.

Dette betyr at Extra Virgin Sølvhaiolje og Haiolje gjennkjennes og nyttegjøres av kroppen og ikke medfører oksiditativ stresseffekt på cellene.