NOFIMA forsker på Medicmarines marine oljer December 01 2011, 0 Comments

Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima AS er eid av: •Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet : 56,8 %, •Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning: 33,2 %, •Akvainvest Møre og Romsdal: 10,0 %

Nå har denne instansen kikket nærmere på Medicmarines marine oljer (Haiolje og Sølvhaiolje) og resultatene i forskningsrapporten er overbevisende. 

Sammenlignings materiale har vært Omeg-3 oljer av topp klasse.

Konklusjonene er at Sølvhaiolje og Haiolje har minimal effekt på peroksidering i cellemembranen i forhold til referanseoljen, og man kan si at Sølvhaiolje og Haiolje ikke har noen som prooksidativ effekt i cellesystemet. Oljene er da faktisk med på å senke oksidativt stressnivå i kroppen, noe som er et godt tegn.

I forhold til fiskeoljereferansen (Omega-3 oljer av topp klasse), gir både Sølvhaiolje og Haiolje mindre inflammasjon, og Haiolje kommer best ut.

NF-Kappa B er en faktor som trigges dersom cellene (og kroppen vår) blir utsatt for infalmasjonsstress.

 Vi ser av kurven at en harsk olje stresser cellene mens Medicmarines Sølvhai og Haiolje ikke stresser cellene.