Marin Detox December 05 2011, 2 Comments

Havets naturlige rensing av kroppen. 

Marin Detox består av helt fersk vakumtørket og sterilisert blæretang, med alle naturlige vitaminer og mineraler bevart. Blæretang har gjennom generasjoner blitt benyttet til rensing/avgifting av kroppen samt for å tilføre kroppen essensielle naturlige vitaminer og mineraler. I kombinasjon med lav-deacetylert chitosan med høy viskositet vil produktet være meget positivt ladet.

Mer enn 90 % av alle avfallsstoffer som lagres i kroppen (både naturlige og kjemisk fremstillte), tungmetaller, miljøgifter, PCB, dioksiner osv. har negativ lading.

Marin Detox vil tiltrekke seg de uønskede avfallsstoffene, samt ufordelaktige fettsyrer, og rense opp hele kroppen.

Ved inntak av Marin Detox vil man rask kunne merke virkningen!

Det første man vil merke er økt vannlating. Dette skjer på grunn av at lever, nyrer og tarmer renses for slaggstoffer. Etter hvert som disse renses vil vannlatingen normaliseres igjen – tar normalt 2-4 dager.

Dernest vil man føre seg lettere og raskere i kroppen. Man vil føle seg mer opplagt og overskuddet kommer tilbake. Dette på grunn av at lever, nyrer og tarmer fungerer optimalt og kroppen vil ha et overskudd på energi. Energi som tidligere ble brukt på uønskede avfallsstoffer.

Anbefalt dosering er 3-5 kapsler morgen og kveld. Vi anbefaler å stå på en Detox kur i 2-4 uker for at kuren skal fungere optimalt.

Om man ønsker å benytte Extra Virgin Marine oljer samtidig som man går på en Detox kur er dette fullt mulig. Det eneste man da må tenke på er at man ikke skal innta marine oljer samtidig som man inntar Detox. Ta derfor Detox morgen og kveld, og innta marine oljer midt på dagen.

 

En totalpakke for bedre hverdager.