Forbrukerne vil kreve å vite mer om produktene January 11 2012, 0 Comments

Det at forbrukerne i større grad vil kreve at kvaliteten på sjømat og helseeffekter kan dokumenteres, er noe også professor i indremedisin Alfred Halstensen ved Universitetet i Bergen, er enig i.

– Kunnskapskrav og dokumentasjon er noe som vil fortsette å drive helse- og matforskere i tiden fremover. Vi kan ikke nok om hvilke helseeffekter fisk har, men vi vet at det er mange sykdommer og helsetilstander som blir bedret ved inntak av sjømat, sier Halstensen til FiskeribladetFiskaren.

Det vi trenger å vite mer om er ifølge Halstensen hva det er i fisken vi får i oss som er helsefremmende og på hvilken måte det er helsefremmende.

– Proteiner har vi for eksempel veldig lite forskning på. De neste ti årene vil vi få et protein-tiår, tror jeg. Men vi trenger å se nærmere på hvordan vi kan forbedre dokumentasjonen av helseeffekter ved inntak av sjømat, og vi trenger bedre indikatorer og intervensjonsstudier på mennesker. Næringen må si til oss hva markedet trenger - og hva det trengs mer kunnskap om. Slik får vi bedre anvendt forskning, avslutter Halstensen