Venter på forskningsresultater January 25 2012, 0 Comments

Tekst: TekniskUkeblad.no - Truls Tunmo Foto: Colourbox


Til sommeren kommer forskningsresultater fra Nofima om ulike biologiske effekter av oksiderte omega-3-fettsyrer.

Hva resultatene konkret vil fortelle oss, kan ikke Nofima-forsker Gjermund Vogt avsløre, men han bekrefter at den kan være med på å avdekke oksiderte fiskeoljers egenskaper. – Per i dag vet vi ikke nok om de skadelige effektene harsknet fett har på kroppen. Men vi ser at slikt fett påvirker cellens antioksidantforsvar, sier Gjermund Vogt til Teknisk Ukeblad.

De siste årene har det kommet en mengde omega-3-oljeprodukter på markedet. Disse inneholder de langkjedede marine fettsyrene som blant annet har en gunstig effekt mot hjerte- og karsykdommer.

 – Ingen kontroll

– Forskere og myndigheter vet for lite om hva oksydert fett gjør med kroppen, og vi vet foreløpig for lite om hvordan vi skal måle eventuelle skadevirkninger. Vi har heller ingen kontroll på hva som skjer med de ulike oljeproduktene fra de forlater raffineriet til de når konsumentene. Ved kontroller har vi bare funnet gode oljer ved raffineriene, men vi tror det kan skje mye med oljene på veien fra raffineriene til konsumentene som gjør at produktene harskner, sier Vogt.

Han understreker imidlertid at det er viktig å få i seg omega-3-fettsyrer.

– Det beste er å spise fet fisk tre ganger i uken, men dersom man ikke gjør det, er inntak av omega-3-tilskudd absolutt å anbefale.

 Tilsetningsstoffer som kamuflasje

Han forteller at Nofima har testet 113 omega-3-produkter på markedet.

– 57 av disse var tilsatt stoffer som gjorde at internasjonale godkjente metoder for å finne harsknet fett ikke kunne brukes. Derfor jobber vi med å finne alternative metoder som kan påvise harskning uansett hva slags stoffer som er tilsatt oljen. Det hjelper jo ikke at vi har godkjente analysesystemer hvis de ikke kan brukes, og vårt mål er å hjelpe industrien til å lage best mulige produkter for konsumentene, sier Vogt.

 – Stort kunnskapshull

Forskningsdirektør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen, Livar Frøyland, sier at det er uvisshet omkring helsefaren ved å innta harskt fett.

– Det er et stort kunnskapshull knyttet til oksiderte omega-3-oljer og eventuell helsefare. I celleforsøk og modeller kan det vises til en rekke funn, men vi kan ikke nødvendigvis direkte overføre disse funnene til oss forbrukere.

– En del av markørene vi måler på er i dag ikke etablerte risikofaktorer for sykdom eller helsefare. Dette er med på å gjøre omega-3-bildet knyttet til harskning komplekst. I sum betyr det at vi har et kunnskapshull på dette feltet om ernæring, sier Frøyland til Teknisk Ukeblad.

Nylig har Vitenskapskomiteen for mattrygghet uttrykt bekymring fordi skadelige helseeffekter ved inntak av harskt fett mangler tilstrekkelig dokumentasjon.