Melken inneholder mindre jod February 07 2012, 0 Comments

av NTB

Tine har varslet helsemyndighetene. Nye analyser tyder på at innholdet av jod i norsk melk er redusert med 40 prosent siden årtusenskiftet.

OSLO: Mangel på jod i kostholdet kan føre til forstyrrelser i stoffskiftet, og i verste fall sykdommen struma.

Både Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for ernæring er koblet inn. Også Mattilsynet er varslet, melder Stavanger Aftenblad.

– Vi finner det riktig å informere helsemyndighetene, slik at vi kan kartlegge betydningen funnene har for folkehelsen og enes om eventuelle tiltak. Vårt mål er å sikre melkens rolle som kilde til jod i norsk kosthold, sier leder av Tines ernæringsavdeling, Anne Sofie Biong.

De viktigste kildene til jod i kostholdet er saltvannsfisk og melkeprodukter.

En teori er at økt innblanding av raps i kraftfôr er en medvirkende årsak til jod-reduksjonen i melk. Raps øker utskillingen av jod i urinen til kyrne, slik at mindre av sporstoffet går over i melken.

Tine samarbeider nå med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) og Felleskjøpet fôrutvikling om et større kartleggingsprosjekt. Prosjektet er på et tidlig stadium, men ernæringsprofessor Anna Haug ved UMB sier til Aftenbladet at det ser ut til at nedgangen særlig er knyttet til vintermelk.

Red. anm.: Om man ønsker et naturlig kosttilskudd som tilfører kroppen jod er Medicmarines Tangmel et godt alternativ.