Skalldyrproteiner April 16 2012, 0 Comments

Produktet

Det er vel akseptert at inntak av skalldyrproteiner er gunstig for å fremme bedre helse og for økt ytelse i arbeid og sport.

Lovende markedsutvikling
Mer fokus på kost og helse
Bakterier, fugleinfluensa, BSE og gen mod. mat
Spennende ny forskning
                                 Proteinhydrolysater mot fedme og fedmerelaterte sykdommer

Inntak av fiskeolje for helsebringende effekter har lang tradisjon i Norden. Det er likevel først i de senere årene vi har fått forskningsresultater som forklarer og understøtter den gamle overbevisningen.  Denne kunnskapen har skapt grunnlag for ny næring og utvikling av nye innovative produkter av stor verdi. Ikke bare lipidene viser seg å ha helsebringende effekt; Marine proteiner og peptider viser seg også å ha positiv helseeffekt. Til forskjell fra lipidproduksjon kan proteiner og peptider ekstraheres av restråvarer som hittil har vært ansett som verdiløse.  Restråvarer kan omdannes til produkter med en verdi som overgår markedsverdien av sjømat til menneskelig konsum.