Risikofaktorer hos barn og unge June 07 2012, 0 Comments

En ny studie fra USA viser at overvektige barn og ungdommer, som i utgangspunktet er friske, allerede har risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer som høyt blodtrykk, kolesterol og blodsukker.

Data fra 3 400 ungdommer i alderen 12-19 år ble undersøkt fra arene 1999-2000 og 2007-2008. Så mange som 60 prosent av ungdommene i den aktuelle studien hadde minst en risikofaktor. Når vekten økte så man en økning i andelen ungdommer med risikofaktorer. Andelen med høyt kolesterol og blodtrykk var uforandret fra 2000 til 2007, men andelen med høyt blodsukker økte fra 9 prosent til 23 prosent. Studiens forfattere konkluderer med at overvektige og fete amerikanske barn bærer en tung byrde når det gjelder risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Samtidig gir det å kjenne til utfordringer store muligheter for å forebygge videre utvikling til sykdom. Foreldre oppfordres til å lære barn gode levevaner; være mer i aktivitet, unngå for mye skjermtid, brus og søtsaker.

Også norske vektdata viser at barns vekt øker, men ikke i samme grad og hastighet som i USA. De samme forebyggende rådene gjelder også hos oss.