Halve Norge med muskelplager August 28 2012, 0 Comments

Seks av ti nordmenn over 15 år har hatt muskel- eller skjelettplager i løpet av de siste to årene. Det utgjør mer enn to millioner personer, og kvinner er mest utsatt.

Plager fra muskel og skjelett er den klart dominerende årsak til uføretrygd i Norge. Tall fra Rikstrygdeverket viser at antall uføretrygdede med slike plager er økende. Denne type plager er også blant de hyppigste årsakene til langtidssykmeldinger. Samlet sett koster plager fra muskel og skjelett, samfunnet milliardbeløp årlig. Og det verker mye fra muskler og skjelett hos Ola og Kari, viser en ny meningsmåling MMI har gjennomført blant mer enn 1000 nordmenn over 15 år. Den omfattende undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Norsk fysioterapeutforbund, og gjennomført i februar i år. Dystre fakta viser at:

  • 59 prosent har hatt muskel- eller skjelettplager i løpet av de siste to årene. Det betyr mer enn 2 millioner nordmenn.
  • 71 prosent av dem med slike plager, fikk behandling. Det tilsvarer 1,5 millioner nordmenn.
  • Mest utbredt er plager med nakke/skulder/albue og hånd.
  • Kvinner er mer utsatt enn menn.
  • Eldre har mer ryggplager enn yngre.

Ikke overrasket

- Jeg er ikke overrasket over det høye antallet med slike plager. Undersøkelsen omfatter veldig mye, og fanger opp alle typer og grader av slike plager. Når det er sagt, er plager fra muskel og skjelett den store folkesykdommen, sier professor i samfunnsmedisin, Steinar Westin ved NTNU i Trondheim. Han legger til at undersøkelsen tydeliggjør at folk flest plages av mye. - Antallet som har fått en eller annen form for behandling er imidlertid overraskende høy, sier Westin.

Behandlingsformene er mange. Alt fra fysioterapi til legevitenskap kan hjelpe. Helsefremmende og forebyggende arbeid er veien å gå. Økt fysisk aktivitet og riktig bruk av kroppen ville avverget mange sykmeldinger.

Fiskeolje

Kaldpresset fiskeolje kosttilskudd har vist seg å forbedre ledd- og muskelsmerter. Du kan oppleve en nedgang i irritasjon forbundet med tilstanden ved inntak av mer av viktige fettsyrer. Fiskeolje inneholder omega-3, og legger man mer fiskeolje til i kostholdet vil man kunne lindre symptomer assosiert ledd- og muskelsmerter.

Symptomer : stivhet, ledd-og muskelsmerter, tretthet, tap av appetitt og tap av energi. Behandler man symptomene med Extra Vrigin Sølvhaiolje og MOT ledd- og muskelsmerter vil man kunne redusere smerte, stivhet og ømhet i leddene. Bruk av Sølvhaiolje kan forbedre mobilitet og den generelle livskvaliteten.