Kort om fisk og skalldyr October 02 2012, 0 Comments

Oktober startet hummerfiske. Da kan det være greit med en liten oppdatering om helsegevinsten man oppnår ved å spise fisk og skalldyr.

Fisk har et høyt innhold av mange nødvendige næringsstoffer. Fisk er en god kilde for protein, selen og jod. Fet fisk og marine oljer er de viktigste kildene for omega-3-fettsyrer og vitamin D.

Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg.

Samlet inntak bør tilsvare 300-450 gram ren fisk i uken. Seks påleggsporsjoner med fisk tilsvarer omtrent én middagsporsjon. Minst 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell eller sild.

Inntak av fisk, fiskeolje og lange flerumettede omega-3-fettsyrer kan redusere risikoen for hjerte-karsykdommer. Fiskefett har et mye lavere innhold av mettet fett og et mye høyere innhold av lange flerumettede omega-3 fettsyrer enn fett fra melk og kjøtt. Fiskefett har derfor en sunnere fettsyresammensetning enn fett fra meieriprodukter og kjøtt.

Skalldyr og annen sjømat er ikke inkludert i de anbefalte to-tre porsjonene med fisk. Disse matvarene har imidlertid ofte et gunstig innhold av næringsstoffer og kan gjerne inngå i et variert kosthold.

Les mer om Næringsstoffer i fisk og annen sjømat

Myndighetene anbefaler

Norske helsemyndigheter mener ut fra et helsemessig synspunkt at det er gunstig om forbruket av fisk, både mager og fet fisk, øker i befolkningen.

Oppbevaring og hygiene

Det er viktig at du oppbevarer og håndterer mat og drikke riktig for å unngå at det blir bedervet.

Fisk- og fiskeprodukter skal oppbevares kjølig. Oppbevart ved romtemperatur kan lett bedervelig mat som fisk utvikle helsefarlige bakterier. Desto lenger fisken oppbevares i romtemperatur, desto større er risikoen. Sjekk holdbarhetsdatoen og informasjon om egnet oppbevaring på emballasjen. Se flere råd i saken. Unngå bedervet fisk.

Hvor mye spiser vi?

Forbruket av fisk har vært nokså stabilt i Norge de siste 10 årene. På bakgrunn av ulike typer statistikker er gjennomsnittlig totalt inntak av fisk og annen sjømat blant voksne anslått til omkring 400 gram per uke, hvorav fisk tilsvarer omkring 250-300 gram. Fet fisk utgjør omkring en tredel av det samlede inntaket.

Inntaket av både fisk totalt og av fet fisk er dermed lavere enn anbefalt. Barn, ungdommer og unge voksne spiser vesentlig mindre fisk enn voksne.