Amalgan og Marin Detox October 16 2012, 0 Comments

I over 20 år har det vært fokus på eventuelle helseplager som følge av forgiftning fra kvikksølv i amalgamfyllinger. Bivirkningsgruppen forodontologiske biomaterialer (BVG) ble opprettet i 1993. BVG ble evaluert i 2006.

Pasienter som henvises til Bivirkningsnemda er utredet av lege og tannlege. Gjennom blod og urinprøver måles kvikksølvkonsentrasjonen i disse kroppsvæskene. Resultatene vurderes mot et referanseområde fastsatt ut fra gjennomsnittsverdier i en normal populasjon. Marin Detox brukes av flere pasienter med bivirkninger fra amalganfyllinger - resultatene er gode.

Bivirkningsnemda synes å ha et sterkere fokus på allergiske reaksjoner enn på toksikologi. Det har etter hvert utviklet seg til et anstrengt forhold mellom pasientorganisasjonen Forbundet tenner og helse og Bivirkningsnemda. Pasienter med helseplager opplever at de ikke blir tatt på alvor og det stilles spørsmål om BVG sin integritet på bakgrunn av BVG sin kobling mot Tannlegeforeningen og amalgamindustrien.

Trykk på produktet for å bestille.