Psoriasis January 31 2013, 0 Comments

Hva er psoriasis?

  • Psoriasis er en kronisk, tilbakevendende hudsykdom som slår forskjellig ut fra person til person. Noen kan ha en så beskjeden psoriasis at man ikke nødvendigvis er klar over at man har sykdommen. Andre blir så hardt rammet at det kan være sosialt invalidiserende og i sjeldne tilfeller direkte livstruende.
  • Psoriasis er ikke smittsomt. Sykdommen opptrer familiært, det vil si at det er større sannsynlighet for å utvikle psoriasis hvis det allerede er noen med psoriasis i familien. Bakgrunnen for dette er en meget komplisert arvegang som enda ikke er kartlagt, kombinert med en økt forekomst blant personer med bestemte vevstyper.
  • Psoriasis kan i prinsippet ramme alle aldersgrupper, men forekommer spesielt i aldersgruppen 15-40 år. Psoriasis kommer fra det greske psora som betyr kløe. Omkring 2-3% av den norske befolkning utvikler psoriasis i løpet av livet.

Hvordan får man psoriasis? Hvordan får man psoriasis?

Man kjenner ennå ikke den nøyaktige bakgrunnen for at sykdommen oppstår. Selv om muligheten for å utvikle psoriasis ligger i genene dine, er det ikke sikkert du noensinne utvikler psoriasis.
Psoriasis er ikke smittsomt.

Sykdommen opptrer familiært, det vil si at det er større sannsynlighet for å utvikle psoriasis hvis det allerede er noen i familien som har sykdommen.  Bakgrunnen for dette er en meget komplisert arvegang som enda ikke er kartlagt, kombinert med en økt forekomst blant personer med bestemte vevstyper.
Om du imidlertid utsettes for en eller flere av en rekke stimuli, for eksempel halsbetennelse, med streptokokker, alkohol, visse legemidler eller lokal irritasjon/skader i huden, kan dette utløse et psoriasisutbrudd.
Psoriasis deles inn i to hovedgrupper: psoriasis vulgaris og psoriasis pustulosa. De to hovedgruppene kan igjen deles inn i mange forskjellige former av varierende grad, varighet, utseende og plassering på kroppen.
Omkring 6% av psoriasispasientene utvikler såkalt psoriasisgikt i flere av leddene i kroppen. Primært rammes fingre og tær, men også leddene i virvelsøylen rammes ofte.

Gode råd

Det er viktig å akseptere at psoriasis er en kronisk lidelse. Sykdommen har som regel gode perioder avbrutt av utbrudd.

  • Hvis du oppdager at det er noe som forverrer psoriasisen, så prøv å unngå dette.
  • Kosthold og inntak av marine oljer med høyt innhold av squalene og squalamin kan hjelpe på lidelsen.
  • Sol og saltvannsbad bedrer ofte utslettet.
  • Det er også viktig å vite at alle grader av psoriasis kan behandles effektivt. Behandlingen vil ikke helbrede deg, men sikre deg en bedre livskvalitet.
  • Psoriatikere er ofte lette ofre for folk som tilbyr mirakelkurer mot lidelsen. Bruk heller pengene på deg selv og familien din - en reise til Dødehavet gjør godt...