Lider du av for høyt blodtrykk? February 08 2013, 0 Comments

Leger mener det rammer omkring 10 prosent av befolkningen.

Visste du at høyt blodtrykk er den største helserisikoen i verden?

En studie som ble utført i fjor, viste at høyt blodtrykk tok livet av mer enn ni millioner mennesker verden over i 2010.

Faktisk regnes det at omkring 10 prosent av den norske befolkningen har såpass høyt blodtrykk at de burde oppsøke lege.

Men hvordan skal du egentlig vite om du er blant disse?

Finnes ikke noe fasitsvar

Selv om mange personer lider av høyt blodtrykk, finnes det ikke noe fasitsvar på hva som kalles normalt eller unormalt blodtrykk, skriver ekspertene på Lommelegen.no.

Dette skyldes i hovedsak at blodtrykket varierer med alderen.

For eksempel kan et blodtrykk som de fleste leger vil regne som for høyt for en 20-åring, likevel være greit for en 60-åring. 

I tillegg vil blodtrykket ditt variere ut i fra situasjonen du er i. Hvis du jobber hardt eller må løpe på flukt er det naturlig at det vil stige, siden musklene dine trenger mye og rask tilførsel av oksygen.

Når det da er snakk om sykdommen høyt blodtrykk, betyr det at blodtrykket er for høyt i hvilende tilstand.

Viktig at det blir oppdaget tidlig

En av årsakene til at høyt blodtrykk er så skummelt, kommer av at det vanligvis ikke gir noen plager eller symptomer.

Likevel vet man at både hjertet, nyrene og blodårene tar skade av å være overbelastet med for høyt trykk over lang tid. 

Det er derfor ekstra viktig at du regelmessig oppsøker legen din, og får sjekket opp nettopp dette. Hvis det blir oppdaget tidlig, er det nemlig flere forskjellige og gode behandlingsmuligheter.

Det viktigste er blant annet å forebygge skade på hjerte, nyrer og blodårer, og redusere risikoen for hjerneslag. Haiolje kan forebygge og redusere høyt blodtrykk, i tillegg til at Haiolje styrker immunforsvaret.

Generelle tall for voksne

Dersom blodtrykket ditt er «for høyt» også i hviletilstand – altså, når du ikke trener, er aktiv, er redd, eller flykter fra noe, kan dette være skadelig for helsen din.

Ifølge ekspertene angis blodtrykk med to tall atskilt av en skråstrek og angis av en måleenhet som kalles millimeter kvikksølv (mmHG).

Overtrykket (systolisk trykk) er trykket som måles når hjerter trekker seg sammen, mens undertrykket (diastolisk trykk) er trykket som måles mellom hjerteslagene når hjerter hviler.

Et normalt blodtrykk for en frisk voksen person skal ligge på rundt 120 (systoliske) /80 (diastoliske), men dersom det er litt høyere eller lavere trenger du ikke fortvile. Du kan nemlig ha verdier over og under dette og likevel ha et sunt og normalt blodtrykk.

Mildt forhøyet blodtrykk:

  • Systolisk blodtrykk ("over streken") mellom 140 og 159 og/eller
  • Diastolisk blodtrykk ("under streken") mellom 90 og 99

Moderat forhøyet blodtrykk:

  • Systolisk blodtrykk ("over streken") mellom 160 og 179 og/eller
  • Diastolisk ("under streken") blodtrykk mellom 100 og 109