Demens og Alzheimer October 31 2013, 0 Comments

Omega-3 beskytter mot demens og Alzheimer

- De fleste av oss spiser ikke nok fet fisk, mener seniorforsker Astrid Nilsson i Nofima.

Forskere har funnet indikasjoner for at det kan senke risikoen for hjerneslag, noen former for kreft, type-2 diabetes, hudlidelser, leddgikt, prematur fødsel og lav fødselsvekt, samt ha en positiv effekt på utvikling av sentralnervesystemet.

Anerkjente Harvard Health Letter hevder også omega-3 fettsyren kan stanse alderssvekkelse av synet.

- Når myndighetene skal sette godkjenningsstempel på at det virker mot noe, skal det svært mye dokumentasjon til. Mange land har slått fast at omega-3 fettsyrene beskytter mot hjertesykdom, sier forskningsdirektør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Livar Frøyland til avisen.

Nå ventes det at neste helsegevinst av omega-3 fettsyrer som kan få offentlig godkjenningsstempel er at fiskeolje beskytter mot Alzheimer og demens.