Artikler

Blåskjellvarsel April 29 2013, 0 Comments

Er skjellene spiselige?

Kan være greit å vite før du legger turen ut for å plukke skjell og servere venner.

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell, og gir kostholdsråd hver uke. Her kan du sjekke om det er trygt å spise blåskjell fra ditt distrikt.

Blåskjellvarslet er et tilbud til deg som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert av Mattilsynet. Skjell som frambys gjennom ordinære salgskanaler skal derfor være trygge å spise.

Vi har lagt inn en direkte link til Mattilsynets blåskjell varsel på våre hjemmesider under fanen Mer informasjon.

Kan være lurt å ta en sjekk før man nyter av havets frukter.