Artikler

Strengere regler for transfett i Norge March 31 2014, 0 Comments

Mattilsynet innfører strengere regler for bruk av transfett i matvarer. Det blir nå maksimalt tillatt med 2 gram transfett per 100 gram fett i en matvare.

- Transfett er ikke sunt og øker blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer. Strengere regulering kan derfor ha betydning for folkehelsen, opplyser seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet

Det brukes transfett i blant annet kjeks, kaker og bakverk. Transfett finnes naturlig i varer som melk og kjøtt fra sau og storfe, men framstilles også kunstig ved industriell bearbeiding av fett og oljer.

De nye reglene er laget etter modell fra Danmark, Island og Østerrike. I Norge er det kun importerte matvarer som inneholder transfett.