Forskning og utvikling

Mangfoldet av organismer i havet er langt større enn på land. Bioteknologisk forskning har heller ikke kommet så langt i det marine miljø som ellers. Under havets overflate lever mange unike arter, som i liten eller ingen grad er utforsket med tanke på utnytting i næringssammenheng.

Marine organismer har ofte helt andre strategier for overlevelse enn organismer på land. Derfor har mange dyr i havet også molekylære strukturer som er svært annerledes enn de vi finner hos landdyr, noe som gjør dem veldig interessante – f.eks. i forbindelse med utvikling skin care produkter, helsekost og kosttilskudd.

Medicmarine forsker både på nye råvarer og nye prosess metoder for best mulig utnyttelse av de marine artene havene rundt Norge har å by på. Formålet med utnyttelse og utvikling av marine råvarer er å bedre helse for dem som trenger det

Medicmarine sammarbeider med forskningsinnstitusjoner rundt om i verden, og innehar til enhver tid oppdatert informasjon om hva som skjer innen marin bioteknologi.